Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΤΟΦΗ

Δήμητρα Ττοφή  Εργοθεραπεύτρια Η Δήμητρα Ττοφή είναι απόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2018, και συνέχισε τις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοιτώντας από το Τμήμα Εργοθεραπείας. Έχει...

MariaDimitriou

Μαρία Δημητρίου  Λογοθεραπεύτρια Η Μαρία Δημητρίου από τον Ιούνιο 2019 κατέχει τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία και από τον Ιανουάριο 2021 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογοπαθολογία στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έκτοτε είναι...