Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

 Η Εργοθεραπεία είναι ένα πελατό-κεντρικό επάγγελμα υγείας, που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω του έργου (WFOT 2012). Η λέξη «έργο» αναφέρεται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υγεία, την ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων (ΑΟΤΑ, 2014). Τα έργα αναφέρονται στις καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, είτε στα πλαίσια της κοινότητας. Επιπρόσθετα, τα έργα περιλαμβάνουν πράγματα που πρέπει, θέλουν και αναμένεται να κάνουν οι άνθρωποι (WFOT 2021). Οι Εργοθεραπευτές στοχεύουν στην προώθηση της συμμετοχής σε έργα που έχουν νόημα και αξία για το ίδιο το άτομο.

     Για παιδιά και εφήβους, τα έργα είναι δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής οι οποίες είναι απαραίτητες για συμμετοχή π.χ., σε προσχολικές και σχολικές δραστηριότητες. Να είναι δημιουργικοί και να αντλούν απόλαυση όπως για παράδειγμα κατά την συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Να μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικά σε δραστηριότητες ή πλαίσια που χρειάζεται να συμμετέχουν όπως το σχολείο, ή επιθυμούν να συμμετέχουν όπως ομαδικές δραστηριότητες ή χόμπι, κοκ. Να αναπτύξουν ικανότητες/συνήθειες/ρουτίνες οι οποίες θα συμβάλουν στην συνολικότερη ψυχική και σωματική υγεία όπως για παράδειγμα ο ύπνος/ξεκούραση και η αυτοεξυπηρέτηση (ΑΟΤΑ, 2014).

     Σε συνεργασία με γονείς / φροντιστές και άλλους επαγγελματίες, οι Εργοθεραπευτές στοχεύουν να εντοπίσουν τις ανάγκες των παιδιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, ή που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανάπτυξη λόγω κάποιας διαταραχής ή αναπηρίας. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στο να εντοπίσουν και να τροποποιήσουν πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε έργα και στο να εκπαιδεύσουν/υποστηρίξουν τις οικογένειες ή άλλους ενήλικες όπως π.χ. δάσκαλος/α, με τους οποίους το παιδί αλληλεπιδρά (ΑΟΤΑ, 2014). Με άλλα λόγια, οι Εργοθεραπευτές είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο να υποστηρίξουν παιδιά/εφήβους, ώστε:

 • να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα στην καθημερινότητα τους,
 • να είναι όσο το δυνατό πιο ενεργά μέλη του κοινωνικού τους πλαισίου,
 • να αυξηθεί το κίνητρο τους για ενεργή συμμετοχή και να νιώθουν χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με τους εαυτούς τους.

     Η καθημερινότητα ενός ατόμου/παιδιού/εφήβου προϋποθέτει την ισορροπημένη συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή σε έργα. Προκειμένου να γίνει πιο εύκολα κατανοητό τι σημαίνει ισορροπημένη συμμετοχή σε έργα, θα παρομοιάσουμε αυτή την ισορροπία με μια τραμπάλα. Η «τραμπάλα» λοιπόν χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει και ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τη στιγμή της μέρας, κάποιες στιγμές ένα παιδί/έφηβος αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο μάθημα, κάποιες άλλες στο παιχνίδι, κάποιες άλλες στη φροντίδα εαυτού, κοκ. Μια τραμπάλα η οποία μένει «στάσιμη» επειδή δεν περιλαμβάνει ποικιλία έργων, δεν πληροί το σκοπό της που είναι το ρυθμικό, αρμονικό και πάνω από όλα συναισθηματικά ευχάριστο «ανεβοκατέβασμα», όπως για παράδειγμα όταν ένα παιδί/έφηβος αφιερώνει αμέτρητες ώρες στη μελέτη και δεν παίζει, ή όταν ένα παιδί/έφηβος εξαιτίας αναπτυξιακών προκλήσεων δεν κοιμάται καλά, ή όταν ένα παιδί/έφηβος όπου λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών δεν έχει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, κα.

     Τα έργα λοιπόν στα οποία συμμετέχει ένας άνθρωπος είναι:

 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, π.χ. μπάνιο, χρήση τουαλέτας, ντύσιμο, σίτιση, μετακίνηση, κα.
 • Σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής, π.χ. φροντίδα άλλων, οδήγηση και μετακίνηση στην κοινότητα, διαχείριση χρημάτων, προετοιμασία γευμάτων και καθάρισμα, ψώνισμα, κα.
 • Εκπαίδευση
 • Εργασία
 • Παιχνίδι
 • Ελεύθερος χρόνος
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ύπνος και ξεκούραση

     Στην περίπτωση των παιδιών/εφήβων κάποια από τα πιο πάνω έργα όπως οι σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής και η εργασία μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως. Στόχος λοιπόν ενός Εργοθεραπευτή, είναι να εντοπίσει σε ποια έργα ένα παιδί/έφηβος δεν συμμετέχει ενεργά, στην πορεία να προσδιορίσει τους παράγοντες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή του (αναπτυξιακές προκλήσεις, περιβάλλον, κα). Στην πορεία να παρέμβει ώστε να διευκολύνει τόσο τη συμμετοχή του παιδιού/εφήβου σε έργα όσο και τη διεύρυνση των έργων στα οποία συμμετέχει. Ένα συχνό παράδειγμα είναι όταν ένα παιδί/έφηβος «αποφεύγει» να συμμετέχει σε έργα τα οποία ενδεχομένως να είναι δύσκολα για το ίδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι το παιδί/έφηβος «βαριέται», «είναι τεμπέλης», κα., οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εικόνα εαυτού και στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του.

            Η Εργοθεραπευτική κλινική πρακτική πολλές φορές δημιουργεί ερωτηματικά προς τους γονείς και αρκετές φορές και προς άλλους επαγγελματίες, ως προς το «τι κάνουν;» και «πώς το κάνουν;». Με ένα απλό τρόπο θα μπορούσε να εξηγηθεί μέσα από το παράδειγμα όπως όταν παρακολουθούμε μια θεατρική παράσταση. Παρόλο που βλέπουμε μόνο τους ηθοποιούς στη σκηνή να ερμηνεύουν ένα έργο ξέρουμε ότι χωρίς τους ανθρώπους πίσω από τη σκηνή καμία παράσταση δεν θα ήταν εφικτή. Έτσι, και οι Εργοθεραπευτές αποτελούν «το παρασκήνιο» μιας διεπιστημονικής παρέμβασης, οι οποίοι υποστηρίζουν το παιδί/έφηβο ώστε να μπορέσει να γίνει ο πρωταγωνιστής της δικής του ζωής.

     Το τμήμα Εργοθεραπείας του Kέντρου μας, προσφέρει υπηρεσίες Εργοθεραπείας σε παιδιά/εφήβους ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή τη διάγνωση τους ή το βαθμό αναπηρίας, εφόσον επηρεάζεται η συμμετοχή τους στα έργα της καθημερινότητας. Ο ρόλος των Εργοθεραπευτών του κέντρου αφορά στην ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση για παιδιά/εφήβους και συμβουλευτική γονέων/κα. Η θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει εξατομικευμένες συνεδρίες, ομαδικές συνεδρίες, συν-θεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου.

Υπεύθυνοι Τμήματος

Κρίστια Χρίστου

Κρίστια Χρίστου

Εργοθεραπεύτρια, Επόπτρια Τμήματος

Η κα. Κρίστια Χρίστου κατέχει πτυχίο Εργοθεραπείας από το Ανώτατο  Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθηνών (Δεκέμβριος 2000) και έχει ολοκληρώσει με άριστα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Εκπαιδευτικών Μελετών του πανεπιστημίου St.Louis University of Missouri (2011). Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές το 2022 από το πανεπιστήμιο St.Louis University of Missouri με ερευνητικό ενδιαφέρον στον αυτισμό.  Από το 2001 ασκεί το επάγγελμα της Εργοθεραπεύτριας στην Κύπρο και από τότε έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων γύρω από παιδιατρικά θέματα με επίκεντρο τα θέματα αυτισμού.

Η Χρυσάνθη Χρυσάνθου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Εργοθεραπεία τον Ιούλιο του 2021, έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση σε ιδιωτικά πολυθεματικά κέντρα για παιδιά, σε ιδιωτικό κέντρο εξυπηρέτησης ενηλίκων με Διαταραχή αυτιστικού φάσματος και στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας επίσης, έχει παρακολουθήσει εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε οίκους ευγηρίας και επιπλέον έχει παρακολουθήσει πιστοποιημένα σεμινάρια στην Εντατική Αλληλεπίδραση, στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, στον Πραξιακό Μηχανισμό και στις δυσκολίες στο παιδί, καθώς και στους εφήβους και ενήλικες στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Επιπρόσθετα, παρακολούθησε σεμινάριο για την Διαταραχή  Ελλειμματικής Προσοχής ΔΕΠ-Υ για προβλήματα Λόγου και οργάνωσης μελέτης.

Χρυσάνθη Χρυσάνθου

Χρυσάνθη Χρυσάνθου

Εργοθεραπεύτρια

Άννα Αργυρίδη

Άννα Αργυρίδη

Εργοθεραπεύτρια

Η Άννα Αργυρίδη έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές της στην Εργοθεραπεία (MSc in Occupational Therapy -Pre-Reg) για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο του Plymouth του Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εργοθεραπευτών Κύπρου από το 2018. Η εστίαση του ενδιαφέροντος της στα παιδιά ενδυναμώθηκε περεταίρω μέσα από την απόκτηση πτυχίου στην Προδημοτική Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφοιτώντας το 2016.

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια που εμπίπτουν στο πεδίο της Εργοθεραπείας, μεταξύ άλλων:

 • Η Αισθητηριακή επεξεργασία στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ειδική Aγωγή και Όραση (Όραση και μάθηση, όραση και αυτισμός)
 • Μια αισθητηριακή προσέγγιση στην Δυσπραξία (Θεωρία, αξιολόγηση και παρέμβαση στη Δυσπραξία)

Η Δήμητρα Ττοφή είναι απόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2018, και συνέχισε τις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοιτώντας από το Τμήμα Εργοθεραπείας. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση ως εργοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά πολυθεματικά κέντρα για παιδιά με αναπτυξιακές και νευρολογικές προκλήσεις, καθώς και στο τραυματολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Περαιτέρω, έχει παρακολουθήσει εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε πλαίσια αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας, ενώ εργάστηκε και ως ειδική παιδαγωγός σε ειδικά σχολεία. 

Δήμητρα Ττοφή

Δήμητρα Ττοφή

Εργοθεραπεύτρια