Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Μαρία Δημητρίου 

Λογοθεραπεύτρια

Η Μαρία Δημητρίου από τον Ιούνιο 2019 κατέχει τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία και από τον Ιανουάριο 2021 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογοπαθολογία στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έκτοτε είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου και κατέχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Επίσης, κατέχει πιστοποιητικό Νοηματικής Γλώσσας από τα επιμορφωτικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Η κλινική και εργασιακή της εμπειρία, βασίζεται κυρίως στις Διαταραχές λόγου και Ομιλίας. Στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης εργάστηκε κατόπιν εποπτείας στην Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Έγκωμης, στο Β’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Έγκωμης, στο Β΄ Δημοτικό Έγκωμης και στο Κέντρο Πολυθεματικής Θεραπευτικής Προσέγγισης.

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου,, εργάστηκε ως Λογοθεραπεύτρια – Λογοπαθολόγος σε ιδιωτικό πολυθεματικό κέντρο και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, καθυστέρηση λόγου, διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και απραξία σε παιδιατρικό πληθυσμό, ενώ έχει εργαστεί και σε ενήλικες με αφασία.

Τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών της όσο και μετέπειτα, παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν τη Λογοπαθολογία.