Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση  πλήρης απασχόλησης Λογοπαθολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας
 • Μεταπτυχιακό στη Λογοπαθολογία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια κλινικής εμπειρίας λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου ή κατοχή προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί μέλος του Μητρώου εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου
 • Εγγεγραμμένο μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων Κύπρου ή κάτοχος προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου
 • Ενδιαφέρον για έρευνα στον τομέα της λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα

Βασικά καθήκοντα

 • Στενή συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας κατά την αξιολόγηση
 • Κατάρτιση και εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συνθεραπείες με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται η κλινική εμπειρία τους
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • Συστατική επιστολή (σχετική με την περιγραφή της θέσης)
 • Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 24/03/2023.