Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy