Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Σας περιμένουμε στο σεμινάριο που διοργανώνει το Κέντρο μας με τίτλο ”Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση των μαθησιακών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό”.

Συνδιοργάνωση του Πολυθεματικού Κέντρου Αξιολόγησης και Παρέμβασης Μοναδικά Χαμόγελα με Συνδέσμους Γονέων:

  • Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Πυργών
  • Σύνδεσμος Δημοσίου Νηπιαγωγείου Πυργών
  • Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Κόρνου
  • Σύνδεσμος Δημοσίου Νηπιαγωγείου Κόρνου
  • ΣΚΕ κόρνου
  • Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Μοσφιλωτής
  • Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Σιάς

Ραντεβού στις 20 Ιανουαρίου!