Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Μαρία Θ. Κυριάκου 

Σχολική/Εκπαιδευτική ψυχολόγος

Η Μαρία Θ. Κυριάκου είναι Εγγεγραμμένη Σχολική/Εκπαιδευτική ψυχολόγος (Αρ. Άδειας 292) και εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχολόγος στην Λευκωσία από το 2014. Εργάζεται επίσης, ως κλινική επόπτρια στο Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ), όπου παρέχει υπηρεσίες εποπτείας σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολικής/Εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Έχει μετεκπαιδευτεί στο διετές πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων στο Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΣΙΚ), ενώ παράλληλα, συνεχίζει την μετεκπαίδευσή της στο τετραετές πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στο Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας (Κε.Πα.Ψυ.).  Έχει εκπαιδευτεί και εφαρμόσει την Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (Parent Child Interaction Therapy) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάστηκε στο Παιδικό Μουσείο «Ρότα» ως υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά. Συνεργάζεται με το σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα» τα τελευταία πέντε χρόνια όπου προσφέρει υπηρεσίες ψυχοεκπαιδευτικών αξιολογήσεων και συμβουλευτικής/θεραπείας σε παιδιά με σπάνια γενετικά νοσήματα και στις οικογένειές τους. Διετέλεσε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου από την περίοδο 2015-2020.