Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Αναστασία Χ’ Γιαννακού

Η Αναστασία Χ’ Γιαννακού κατάγεται από την Αθηένου και γεννήθηκε το 1976.  Έκανε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτική Εκπαίδευση και στη συνέχεια μετέβηκε στην Αγγλία όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό της τίτλο στο Πανεπιστήμιο του Manchester (M.Ed. Special Needs and Development), όπως και το διδακτορικό της τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Εργάστηκε σε διάφορα ακαδημαϊκά πλαίσια όπως στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 

Έχει επίσης εργαστεί ως Ειδική Παιδαγωγός στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε θέσεις όπως Ειδική Δασκάλα στήριξης, Ειδική Δασκάλα σε Ειδικό Σχολείο, Ειδική Δασκάλα σε Ειδική Μονάδα, ως Συνδετική Λειτουργός και ως Σύμβουλος Ειδικής Εκπαίδευσης. Στη παρούσα φάση εργάζεται ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και επίσης διατηρεί γραφείο ως ιδιώτης Ειδικός Παιδαγωγός. Έχει παρουσιάσει έρευνες σε συνέδρια τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και έχει οργανώσει εκπαιδεύσεις που αφορούν κυρίως Ειδικούς Παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη διαφοροποίηση, τη πρακτική εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης, την επαγγελματική κόπωση των εκπαιδευτικών. Είναι μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών