Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Άννα Αργυρίδη 

Εργοθεραπεύτρια

Η Άννα Αργυρίδη έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές της στην Εργοθεραπεία (MSc in Occupational Therapy -Pre-Reg) για δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο του Plymouth του Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εργοθεραπευτών Κύπρου από το 2018. Η εστίαση του ενδιαφέροντος της στα παιδιά ενδυναμώθηκε περεταίρω μέσα από την απόκτηση πτυχίου στην Προδημοτική Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφοιτώντας το 2016.

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια που εμπίπτουν στο πεδίο της Εργοθεραπείας, μεταξύ άλλων:

  • Η Αισθητηριακή επεξεργασία στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Ειδική Aγωγή και Όραση (Όραση και μάθηση, όραση και αυτισμός)
  • Μια αισθητηριακή προσέγγιση στην Δυσπραξία (Θεωρία, αξιολόγηση και παρέμβαση στη Δυσπραξία)

 

Η Άννα είναι εκπαιδευμένη στη θεραπευτική παρέμβαση της Αισθητηριακής Oλοκλήρωσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος, αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχονται τα παιδιά από το κεντρικό νευρικό τους σύστημα και το περιβάλλον. Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας αποτελεί τη βάση για την αυτονομία των παιδιών και την ομαλή συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες, στο παιχνίδι και στις σχολικές δραστηριότητες. Έχει επίσης λάβει τη βασική εκπαίδευση ( Basic Certificate) στο μοντέλο παρέμβασης DIRFloortime® το οποίο στοχεύει στο να κατακτήσει το παιδί περισσότερες και διαφορετικές κοινωνικές, μαθησιακές και συναισθηματικές δεξιότητες, ανεβαίνοντας την ιεραρχική κλίμακα των αναπτυξιακών οροσήμων. Η ίδια στη διαδικασία ολοκλήρωσης της πιστοποίησης ως Proficient Practitioner του DIRFloortime ® (DIRFloortime ® Certificate of Proficiency).

Είναι επιπρόσθετα πιστοποιημένη στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της Δυσγραφίας.  Τέλος, έχει λάβει πιστοποίηση στη χορήγηση του εργαλείου Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2™), ενός από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης και εντοπισμού κινητικών δυσκολιών.

Η κλινική της εμπειρία, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιστατικά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/ΔΕΠ-Υ), Ψυχοκινητική καθυστέρηση, Δυσπραξία και Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας.