Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

Το πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης «Μοναδικά Χαμόγελα» (Προφήτης Ηλίας 14, Κοτσιάτης)  σας ενημερώνει ότι από την 15η Φεβρουαρίου 2022 ο τομέας της Λογοθεραπείας και συγκεκριμένα το τμήμα Σίτισης-Κατάποσης έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα θα παρέχονται υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες που αφορούν:

  • Αξιολόγηση σίτισης
  • Θεραπεία διαταραχών σίτισης
  • Αξιολόγηση κατάποσης
   • Βιντεοακτινοσκοπικό έλεγχο της κατάποσης (VFSS)
   • Ενδοσκοπική εκτίμηση της κατάποσης με το εύκαμπτο (FEES)
  • Θεραπεία διαταραχών κατάποσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον αριθμό 1405 (παγκύπριος αριθμός) για περαιτέρω πληροφορίες.