Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

11 Μαρτίου 2022, 8:30 – 9:30 μ.μ. – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σκοπός του Q & A είναι να ενημερώσει  αρχικά για τη σίτιση – κατάποση – δυσφαγία και την αξιολόγηση των διαταραχών σίτισης – κατάποσης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν εξωγενείς παράγοντες που συμβάλουν στην ασφαλή σίτιση – κατάποση και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη θεραπεία  διαταραχών σίτισης – κατάποσης. Ακολούθως, θα γίνει αναφορά στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, τους στόχους της, σε ποιους απευθύνεται αλλά και ποιες είναι οι μορφές της. Θα επεξηγηθεί η σημαντικότητα της περιεκτικής αξιολόγησης και της εξατομικευμένης παρέμβασης – διεπιστημονικά/πολυθεματικά –  με τη χρήση Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98005505207?pwd=Sys5Tk5OL2EwOXZzb0lJMjJFWFRJZz09

Meeting ID: 980 0550 5207

Passcode: 877413