Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση πλήρης απασχόλησης Ειδικού Παιδαγωγού.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ειδικού Παιδαγωγού ή Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Δασκάλου και μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Άλλο μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ειδικών Παιδαγωγών
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο τομέα
 • Ενδιαφέρον για έρευνα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Βασικά καθήκοντα

 • Σχεδιασμός ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης
 • Εφαρμογή ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εικόνας του παιδιού
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις με στόχο το συντονισμό για τη περίπτωση του παιδιού
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα
 • Στενή συνεργασία με τον Επόπτη Ειδικής Εκπαίδευσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται η κλινική εμπειρία τους
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • Συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη ή από το ακαδημαικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούσε ο/η υποψήφιος/α
 • Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 27/06/2022.