Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Χρυσάνθη Χρυσάνθου

Εργοθεραπεύτρια

Η Χρυσάνθη Χρυσάνθου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Εργοθεραπεία τον Ιούλιο του 2021, έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση σε ιδιωτικά πολυθεματικά κέντρα για παιδιά, σε ιδιωτικό κέντρο εξυπηρέτησης ενηλίκων με Διαταραχή αυτιστικού φάσματος και στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας επίσης, έχει παρακολουθήσει εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε οίκους ευγηρίας και επιπλέον έχει παρακολουθήσει πιστοποιημένα σεμινάρια στην Εντατική Αλληλεπίδραση, στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, στον Πραξιακό Μηχανισμό και στις δυσκολίες στο παιδί, καθώς και στους εφήβους και ενήλικες στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Επιπρόσθετα, παρακολούθησε σεμινάριο για την Διαταραχή  Ελλειμματικής Προσοχής ΔΕΠ-Υ για προβλήματα Λόγου και οργάνωσης μελέτης.