Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Το Κέντρο Μας

Το πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης «Μοναδικά Χαμόγελα»,  δημιουργήθηκε με γνώμονα να καλύψει το μεγάλο κενό στο τομέα της διεπιστημονικότητας στη χώρα μας και μέσα από το έργο του, να μπορούν να επωφελούνται οικογένειες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Πιστεύουμε πως κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες θεραπείες υψηλής ποιότητας, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υποστήριξη και την κοινή προσπάθεια όλων μας.

Το-Κέντρο-Μας

Πρωταρχικός μας στόχος, είναι αρχικά η πολυθεματική αξιολόγηση των αναγκών του εκάστοτε ατόμου και στη συνέχεια η οργάνωση των κατάλληλων για το παιδί παρεμβάσεων. Οι δυσκολίες του παιδιού θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσα σε ένα συστημικό πλαίσιο το οποίο δεν θα αφορά μόνο το παιδί, αλλά και τα γύρω του υποστηρικτικά περιβάλλοντα, όπως είναι η οικογένεια και το σχολείο. Είναι ένας χώρος στο οποίο γίνεται έμπρακτη υλοποίηση της πολυθεματικότητας, μια και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη. Στόχος μας δεν είναι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Κέντρου, αλλά η ουσιαστική παροχή των υπηρεσιών, με γνώμονα τη βελτίωση των παιδιών και των οικογενειών τους.

Όραμά μας είναι μέσα από τη διεπιστημονικότητα, να μπορούμε να βοηθήσουμε τη γενικότερη ευημερία του παιδιού σε όλους τους τομείς όπως τον, μαθησιακό, συναισθηματικό και κοινωνικό.