Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Λεώνη Χρυσάνθου,

Λογοθεραπεύτρια

Η Λεώνη Χρυσάνθου, από τον Ιούνιο 2020 κατέχει tίτλο sπουδών στη Λογοθεραπεία με τη διάκριση Summa Cum Laude. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της με υποτροφία και εγγράφηκε στο Dean’s List First Honors του Πανεπιστημίου σε όλα τα χρόνια της φοίτησής της. Το 2022, απέκτησε το μεταπτυχιακό της τίτλο στο πρόγραμμα λογοπαθολογίας και είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της κλινικής της άσκησης είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας,  πολυθεματικά κέντρα, νηπιαγωγεια  και κέντρα εξυπηρέτησης ενηλίκων με εμπειρία τόσο σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά. 

 

Ασχολήθηκε με θεραπευτικές παρεμβάσεις για περιστατικά που αφορούν δυσφαγία, εκφυλιστικές ασθένειες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα και διαταραχές ομιλίας, λόγου και ροής.

Κατέχει σειρά πιστοποιημένων διπλωμάτων από το University of East Anglia με θέμα «DYSPHAGIA: Swallowing Difficulties and Medicines», από το Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City με θέμα «Voice Disorders: What Patients and Professionals Need to Know», και στο «HPV-Associated Oral and Throat Cancer: What You Need to Know», και τέλος από το University of Barcelona στο «Prehospital care of acute stroke and patient selection for endovascular treatment using the RACE scale».

Η Λεώνη είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεραπεύτρια NMES/SEMG/ETS στη χρήση της Νευρομυϊκής Ηλεκτρικής Διέγερσης για άτομα με δυσφαγία και πάρεση προσωπικού νεύρου, ακόμη μπορεί να εφαρμόσει τη Νευρομυϊκή Περίδεση για την αντιμετώπιση των διαταραχών Σίτισης, Κατάποσης και Ομιλίας. Επίσης, έχει εξειδικευτεί για χρήση του προγράμματος Palin PCI για άτομα με διαταραχές ροής, χρήση του SOFFI: Supporting Oral Feeding in Fragile Infants για ενίσχυση και στήριξη σίτισης για πρόωρα νεογνά και είναι πιστοποιημένη χρήστης του προγράμματος LLM Care για νοητική και γνωστική ενδυνάμωση. Κατέχει επίσης εξειδίκευση στο εργαστηριακό έλεγχο κατάποσης (MBSImP/VFSS), έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση της στις Διαταραχές Φώνησης σε παιδιά αλλά και ενήλικες LSVT LOUT.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της και μετέπειτα, παρακολούθησε σεμινάρια και εργαστήρια σε θέματα που αφορούν τη Λογοπαθολογία, και ειδικότερα τη Δυσφαγία, Διαταραχές σίτισης, Τραχειοστομία, Απραξία, Δυσαρθρία, Άρθρωση, Φωνολογία, Διαταραχές Φώνησης, Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές κ.α.