Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Δρ. Λουίζα Βωνιάτη

PhD, MEd., SLT,

Επόπτρια Τμήματος

H Δρ. Λουίζα Βωνιάτη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας – Λογοθεραπείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Πρόγραμμα Λογοθεραπείας και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογοπαθολογίας. Εργάστηκε ως Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος III Λευκωσίας και στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια – ειδικό σχολείο, ειδική μονάδα, σχολείο ένταξης). Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Τμήμα Κλινικής Γενετικής) με επιχορήγηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και στο Ερευνητικό Εργαστήρι Νηπιοσχολικής Αγωγής του

Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί και εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι συντονίστρια του ερευνητικού κέντρου iCommunicate (iCRC) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στον τομέα της παιδιατρικής λογοθεραπείας.

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει επίσης παρουσιαστεί σε σεμινάρια, εργαστήρια, τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Οι ερευνητικές δράσεις της περιλαμβάνουν διεξαγωγή έρευνών για τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών τυπικής και αποκλίνουσας γλωσσικής ανάπτυξης, τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης γλωσσικού δείγματος, πρώιμο εντοπισμό παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας και πρακτικές λογοθεραπευτών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και σε διεπιστημονική ομάδα.

Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας και μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Την περίοδο 2014-2016, μετά από διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου, ενώ την περίοδο 2017-2019 επαναδιορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου. Την θητεία 2019-2021 διατελεί πρόεδρος του  Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.