Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Δήμητρα Ττοφή 

Εργοθεραπεύτρια

Η Δήμητρα Ττοφή είναι απόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2018, και συνέχισε τις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοιτώντας από το Τμήμα Εργοθεραπείας. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση ως εργοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά πολυθεματικά κέντρα για παιδιά με αναπτυξιακές και νευρολογικές προκλήσεις, καθώς και στο τραυματολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Περαιτέρω, έχει παρακολουθήσει εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε πλαίσια αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας, ενώ εργάστηκε και ως ειδική παιδαγωγός σε ειδικά σχολεία. Παράλληλα με την πρακτική και εθελοντική εργασία της, παρακολούθησε πιστοποιημένα σεμινάρια σχετικά με τη γραφή, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη  ΔΕΠΥ, τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, την αισθητηριακή επεξεργασία στη ΔΑΦ, αλλά και για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού για την ανάγνωση και τη γραφή του συστήματος Braille και είναι εθελόντρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι σήμερα.