Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Αξιολόγηση – Διάγνωση

Πώς δουλεύει η πολυθεματική προσέγγιση;

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από ειδικούς εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς ψυχολόγους, παιδοψυχίατρο, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και θεραπείας. Το μοντέλο φροντίδας μας έχει ως κύρια αρχή την πολυθεματική προσέγγιση, όπου στόχος μας είναι η εστίαση πρωτίστως στη στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων με τους γονείς, αλλά και στη στενή συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων μεταξύ τους. Με αυτό το τρόπο κάθε παιδί και οικογένεια επωφελείται από μια ομάδα ειδικών, η οποία επικεντρώνεται στις εξατομικευμένες τους ανάγκες.  

            Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν, αρχικά, όσο το δυνατόν πιο σφαιρική αξιολόγηση και βάσει αυτής, θεραπεία βασισμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη αξιολόγηση σε διάφορους τομείς (αναπτυξιακό, κινητικό, ψυχολογικό, μαθησιακό, κτλ) με την είσοδο του παιδιού στο κέντρο και τον προσεκτικό σχεδιασμό που επακολουθεί για τις θεραπευτικές του ανάγκες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η ομάδα επαναξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μέσα από πολυθεματικές συναντήσεις και κατόπιν συζητάει τα αποτελέσματα με τους γονείς. Επιπλέον, η παροχή των υπηρεσιών σε ένα μόνο πλαίσιο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ειδικών και οικογένειας, επιτρέποντας παράλληλα την καλύτερη αξιολόγηση του παιδιού για επανακαθορισμό του θεραπευτικού του προγράμματος.  

1. Παραπομπή

Η γραμματεία καταγράφει το αίτημα παραπομπής όπως και την πηγή παραπομπής. Δημιουργείται ραντεβού με τους γονείς για λήψη ιστορικού.

2. Συνέντευξη Γονέων

Η λήψη ιστορικού διενεργείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου , Δρ. Αναστασία Χ’Γιαννακού ,ή από  Ψυχολόγο του Κέντρου.

 

 3. Διαδικασία Αξιολόγησης

Ανάλογα με το προφίλ δυσκολιών του κάθε παιδιού γίνεται από την επιστημονική Υπέυθυνη του Κέντρου εισήγηση για αξιολόγηση από τους επαγγελματίες, οι οποίοι ορίζονται ανάλογα με τις δυσκολίες.

 4. Διεπιστημονική Ομάδα

Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις, κάθε περίπτωση συζητείται στην διεπιστημονική ομάδα η οποία απαρτίζεται από τους επόπτες της κάθε ειδικότητας και καθορίζεται το θεραπευτικό –παρεμβατικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο, άρα και διαφορετικό για τη κάθε περίπτωση παιδιού.

5. Αποτελέσματα αξιολογήσεων και εισηγήσεις

Ορίζεται συνάντηση με τους γονείς  ή με το ν ενήλικα αιτούμενο, και εξηγούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενώ δίνονται και γραπτώς όλες οι εισηγήσεις και οι αξιολογήσεις. Ορίζεται επιπρόσθετα χρονοδιάγραμμα για τις παρακάτω ενέργειες (π.χ. ενημέρωση σχολείου κ.λ.π)

 

Αξιολόγηση – Διάγνωση

Πώς δουλεύει η πολυθεματική προσέγγιση;

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου αποτελείται από ειδικούς εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς ψυχολόγους, παιδοψυχίατρο, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και θεραπείας. Το μοντέλο φροντίδας μας έχει ως κύρια αρχή την πολυθεματική προσέγγιση, όπου στόχος μας είναι η εστίαση πρωτίστως στη στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων με τους γονείς, αλλά και στη στενή συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων μεταξύ τους. Με αυτό το τρόπο κάθε παιδί και οικογένεια επωφελείται από μια ομάδα ειδικών, η οποία επικεντρώνεται στις εξατομικευμένες τους ανάγκες.  

            Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν, αρχικά, όσο το δυνατόν πιο σφαιρική αξιολόγηση και βάσει αυτής, θεραπεία βασισμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη αξιολόγηση σε διάφορους τομείς (αναπτυξιακό, κινητικό, ψυχολογικό, μαθησιακό, κτλ) με την είσοδο του παιδιού στο κέντρο και τον προσεκτικό σχεδιασμό που επακολουθεί για τις θεραπευτικές του ανάγκες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η ομάδα επαναξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μέσα από πολυθεματικές συναντήσεις και κατόπιν συζητάει τα αποτελέσματα με τους γονείς. Επιπλέον, η παροχή των υπηρεσιών σε ένα μόνο πλαίσιο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ειδικών και οικογένειας, επιτρέποντας παράλληλα την καλύτερη αξιολόγηση του παιδιού για επανακαθορισμό του θεραπευτικού του προγράμματος.  

1.Παραπομπή

Η γραμματεία καταγράφει το αίτημα παραπομπής όπως και την πηγή παραπομπής. Δημιουργείται ραντεβού με τους γονείς για λήψη ιστορικού.

 2.Συνέντευξη Γονέων

Η λήψη ιστορικού διενεργείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου , Δρ. Αναστασία Χ’Γιαννακού ,ή από  Ψυχολόγο του Κέντρου.

 

 3. Διαδικασία Αξιολόγησης

Ανάλογα με το προφίλ δυσκολιών του κάθε παιδιού γίνεται από την επιστημονική Υπέυθυνη του Κέντρου εισήγηση για αξιολόγηση ενημρακσμσυζητείταιτουσιταυτνέντρου εισήγηση για αξιολόγηση από τους επαγγελματίες, οι οποίοι ορίζονται ανάλογα με τις δυσκολίες.

 4.Διεπιστημονική Ομάδα

Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις, κάθε περίπτωση συζητείται στην διεεπιστημονική ομάδα η οποία απαρτίζεται από τους επόπτες της κάθε ειδικότητας και καθορίζεται το θεραπευτικό –παρεμβατικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο, άρα και διαφορετικό για τη κάθε περίπτωση παιδιού.

5.Αποτελέσματα αξιολογήσεων και εισηγήσεις

Ορίζεται συνάντηση με τους γονείς  ή με το ν ενήλικα αιτούμενο, και εξηγούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενώ δίνονται και γραπτώς όλες οι εισηγήσεις και οι αξιολογήσεις. Ορίζεται επιπρόσθετα χρονοδιάγραμμα για τις παρακάτω ενέργειες (π.χ. ενημέρωση σχολείου κ.λ.π)